เปิดหลักสูตร Diamond Grading ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

by.. sgs admin
Post Date : 2013-10-08 11:30:15
คอร์สวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร
(Diamond Grading) รหัส 301
 
 
ระยะเวลาเรียน   42   ชั่วโมง
วันที่เรียน จันทร์-พุธ-ศุกร์
เวลาที่เรียน 13.00-16.00 น.
วันที่เริ่มเรียน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อาจารย์ผู้สอน ดร.สุมาลี เทพโสพรรณ, G.G.
 

หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการค้าเพชร ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วงการเพชรตลอดจนผู้สนใจเพชรทั่วไป

 

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นคอร์สที่สอนตรวจสอบคุณภาพเพชรโดยใช้หลักการตรวจเพชรพื้นฐานคือ 4C (color, clarity, carat, cut) ซึ่งมีผลต่อราคาเพชรในท้องตลาดอย่างมาก การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริงเพื่อเกิดความชำนาญในการดูเพชร มีตัวอย่างเพชรแท้ในห้องปฏิบัติการให้ดูเป็นตัวอย่างจำนวนมาก สอนใช้เครื่องมือในการดูเพชรทั้งลูปและกล้องจุลทรรศน์อัญมณี สอนวิธีวาด วิธีอ่านมลทินเพชร ตลอดจนสอนการแยกเพชรแท้ออกจากเพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ ซึ่งในตลาดปัจจุบันมีเยอะและทำได้เหมือนเพชรแท้เกือบทุกประการผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเพชรจะไม่สามารถแยกออกได้เลย ผู้เรียนคอร์สนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญการเรื่องเพชรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 
 
 
 
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.