Course
ชื่อหนังสือ : วิเคราะห์อัญมณี
(Gems Identification)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2538 - พิมพ์ครั้งที่ 4th
จำนวนหน้า : 233 หน้า
ราคา : 1,500 บาท
รายละเอียด : http://general.sgs.ac.th
ชื่อหนังสือ : เพชร
(Diamond)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2539 - พิมพ์ครั้งที่ 3rd
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 1,500 บาท
รายละเอียด : เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพเพชร วิธีการเทียบสีเพชร และการให้เกรดความสะอาดของเพชร รวมทั้งการคำนวณน้ำหนักของเพชร วิธีการประเมินคุณภาพเพชร และวิธีการแยกเพชรแท้กับเพชรเลียนแบบ - Diamond book (published in Thai)contains information in diamond grading, how to evaluate its quality, specify its color, clarity and weight, and how to separate diamond from synthetic ones.
ชื่อหนังสือ : พลอยสังเคราะห์ฯ
(Synthetic Moissanite)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2538 - พิมพ์ครั้งที่ 2nd
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ราคา : 450 บาท
รายละเอียด : เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลอยสังเคราะห์โมซาไนท์ หรือที่เรียกกันว่าเพชรโมอิส เทคนิคในการแยกพลอยสังเคราะห์โมซาไนท์กับเพชรแท้ รวมทั้งพลอยสังเคราะห์ต่างๆที่เลียนแบบเพชร - Synthetic Moissanite (in Thai) gives you a specific content of hands-on technique of how to seperate the synthetic moissanite from the genuine diamond. The book also includes other various types of diamond-like imitation synthetic stones for comparative study.
ชื่อหนังสือ : พลอยแท้พลอยเทียม
(Synthetic vs Natural Stones)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2545 - พิมพ์ครั้งที่ 1st
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ราคา : 5,500 บาท
รายละเอียด : สารานุกรมภาพเล่มแรกที่รวบรวมรายละเอียดตำหนิในพลอยมากที่สุด ให้ข้อมูลมากที่สุดและถูกต้องมากที่สุด มีรูปภาพประกอบมากกว่า 1,600 ภาพ รวบรวมรูปตำหนิพลอยธรรมชาติกว่า 40 ชนิด จากแหล่งทั่วทุกมุมโลก รูปพลอยที่เกิดจากการปรับปรุงด้วยวิธีต่างๆ รูปตำหนิของพลอยสังเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ และประมวลรูปภาพพลอยเลียนแบบทุกชนิด พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆให้ค้นหาอีกมากมาย - The very first Thai encyclopedia of wide range of high-quality images of gemstones and inclusions. This book fully contains more than 1,600 images and inclusions of gemstones from around the world more than 40 genres. Very useful for comparative gems study, images of inclusion of the stones undergone enhancement(e.g.diffusion/flux/hydrothermal etc.)and imitation stones are also compiled in order.
ชื่อหนังสือ : ตารางคุณสมบัติอัญมณี
(Characteristic of Gemstones)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2547 - พิมพ์ครั้งที่ 1st
จำนวนหน้า : 25 หน้า
ราคา : 580 บาท
รายละเอียด : ตารางคุณสมบัติอัญมณี แบ่งจำพวกพลอยถึงแก่น ใช้เป็นคู่มือสำหรับหาค่าเปรียบเทียบชนิดของอัญมณี ใช้ตารางแบ่งแยกประเภทตามคุณสมบัติของอัญมณีอย่างชัดเจน ง่ายต่อการระบุชนิดอัญมณี 127 ชนิด เหมาะสำหรับนักอัญมณีศาสตร์และผู้ที่กำลังศึกษาด้านอัญมณีทุกท่าน - Characteristic chart of gemstones (in Thai) with gemological characteristics in details: refractive index, bi-refringence, specific gravity, optic characteristic, phenomenon etc.
ชื่อหนังสือ : สารานุกรมโลกอัญมณี
(World of Gems)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2547 - พิมพ์ครั้งที่ 1st
จำนวนหน้า : 0 หน้า
ราคา : 2,500 บาท
รายละเอียด : แสดงรูปภาพอัญมณีกว่า 100 ชนิด แสดงคุณสมบัติของอัญมณีและแหล่งของอัญมณี รวบรวมและเปรียบเทียบอัญมณีที่มีสีคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอัญมณีที่มีปรากฏการณ์เดียวกัน แต่ต่างชนิดกัน มีรูปสีประกอบทั้งหมด - Well-organized list of more-than-one-hundred gemstones with wholly-informative indication of gemological characteristics and their origin. This book(in Thai) also contains a compilation of comparative stones that share similar color and same phenomenon.
ชื่อหนังสือ : พลอยสีส้ม
(Orange Sapphire)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2547 - พิมพ์ครั้งที่ 1st
จำนวนหน้า : 0 หน้า
ราคา : 1,200 บาท
รายละเอียด : ความเข้าใจการเผาพลอยแบบเก่าส่งผลให้ความเข้าใจการเผาแบบใหม่คลาดเคลื่อน หนังสือเล่มนี้อธิบายการปรับปรุงคุณภาพพลอยโดยการเผาตั้งแต่แบบเก่าเพื่อให้สีดีขึ้น การเผาเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ การเผาเพื่อเพิ่มสีต่างๆ ลักษณะตำหนิก่อนเผาและหลังเผา และการเผาพลอยโดยวิธีการใหม่ที่ทำให้ได้เฉดสีที่แปลกใหม่ - Adherence to understanding in the past leads to a misunderstanding of "new way" of gems heat treatment. This book clearly explains the old process of gems enhancement for better color, treatment to create phenomenon, heat treatment to add other colors, comparative images of stones undergone heat treatment - before and after, new way of heat treatment for interesting new color shade.
ชื่อหนังสือ : มาตรฐานพลอยสี
(Colorstone Grading)
ผู้แต่งหนังสือ : Sumalee Thepsoparn, G.G., Ph.D.
ปีที่พิมพ์ : 2551 - พิมพ์ครั้งที่ 1st
จำนวนหน้า : 54 หน้า
ราคา : 1,200 บาท
รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีพิจารณาลักษณะพลอยสีที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้หลัก 4C's รวมไปถึงวิธีการดูพลอย โทนสี ความเข้มของสี ลักษณะสีที่ต้องการในท้องตลาด วิธีพิจารณาตำหนิที่อยู่ในพลอย ลักษณะของตำหนิและจำนวนของตำหนิที่อยู่ในพลอย การเจียระไน การพิจารณารูปทรง รูปร่างของพลอยในแบบต่างๆ ลักษณะต่างๆที่เกิดจากการเจียระไน การคำนวณน้ำหนักพลอยโดยใช้วิธีการวัดสัดส่วนรูปร่างของพลอย - Using the principle of 4C's, "Colorstone Grading" provides a knowledge of how to evaluate standard colorstones and how to understand its hue, tone and saturation - so as to select colorstones of high demand in current market judging by these factors. The book also includes various features of inclusion, number of inclusion in one particular kind of colorstone, cutting, shape, means to calculate stone weight by measuring dimension of the stone itself.
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.